Sončkovih 40 let: 20 plesalcev na vozičkih in 20 hodečih soplesalcev

Cerebralna paraliza je bila dolga leta tabu tema in otroci z njo so bili celo skriti pred očmi, zaprti med domače ali institucionalne stene. Lidija Šestak Zorič, danes predsednica društva Sonček Maribor, je o cerebralni paralizi prvič slišala pred 22 leti. Ob rojstvu sina s cerebralno paralizo.

Danes je slika popolnoma drugačna iz več razlogov, tudi ljudje s cerebralno paralizo so popolnoma drugače sprejeti. Lidija Šestak Zorič: »Na to so verjetno imele velik vpliv tudi mednarodne organizacije in konvencija o pravicah ljudi z invalidnostjo, ki so jo Združeni narodi sprejeli leta 2006, Slovenija pa jo je ratificirala dve leti kasneje.«

Od leta 1982

Društvo Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo so vpisali v register in uradno ustanovili 9. decembra 1982 na pobudo staršev ter s podporo zdravnikov. Podpisniki so bili Erika Udovič Dovnik, Taras Poljanec, Tanja Plemenitaš, Angela Mitič, Marija Golob, Tatjana Radisavljevič, Božena Radolič, Franc Prosnik, Evgen Lutarič in Alenka Bezget. Že naslednje leto sta mariborsko in gorenjsko društvo ustanovila Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije.

Leta 1994 je bil ustanovljen Varstveno delovni center, enota Maribor, ki je najprej deloval na Trubarjevi ulici, od leta 1998 pa deluje na Pobrežju. Na Strossmayerjevi je pričela delovati stanovanjska skupina za osebe s težko gibalno oviranostjo, ki danes deluje v hiši na Pragerskem.

Mariborčani poznamo tudi Dobrodelno trgovino Sonček, ki od leta 2012 deluje na Vetrinjski ulici v centru mesta, kjer prodajajo društvu podarjena oblačila in izdelke za dom. V prodajnem programu so tudi ročno izdelani izdelki, ki nastajajo v varstveno-delovnih centrih po Sloveniji.

Plesalci

Društvo Sonček izvaja programe, ki so namenjeni članom s cerebralno paralizo in njihovim svojcem: zdravstveno terapevtske kolonije, delavnice za starše, podpora pri vključevanju v okolje. Od januarja leta 2019 je društvo tudi izvajalec osebne asistence po zakonu o osebni asistenci. Predvsem si prizadevajo za življenje v skupnosti.

Na društvu so se na praznovanje častitljive obletnice pripravljali že nekaj časa. Osrednja prireditev je bila konec maja v Centru Sonček Vrtiče pri Zgornji Kungoti, kamor je iz vse Slovenije prišlo več kot 600 članov z družinami in spremljevalci.

Praznovanje v Centru Sonček Vrtiče

Posebni prireditvi sta se odvili na drugi junijski petek, v Amfiteatru II. gimnazije in dan kasneje na Glavnem trgu, ko je pod vodstvom plesnega učitelja Andreja Novotnya zaplesalo 40 plesalcev za 40 let društva, 20 plesalcev na vozičkih in 20 hodečih soplesalcev.

Dosedanji predsedniki društva Sonček Maribor

Taras Poljanec, Sonja Jovanovič, Boris Gašperin, Bogdan Ploj, Vasiljka Prosnik, Gabriela Florjančič, Peter Bračič in sedanja predsednica Lidija Šestak Zorič.

Cerebralna paraliza – niti dva posameznika nimata enakih težav

Če ima otrok cerebralno paralizo, potem del otrokovih možgan ne dela pravilno ali pa se ni normalno razvil. Do poškodbe možganov pride navadno pred, med ali kmalu po rojstvu. Najpogostejši vzrok je možganska krvavitev ali pomanjkanje kisika, drugi vzroki so še infekcija v nosečnosti, genske motnje, nezgode ali bolezni.

Prizadeto področje je običajno eno od tistih, ki nadzoruje mišice in določene gibe telesa. Pri nekaterih ljudeh je cerebralna paraliza komaj opazna, drugi so bolj težko gibalno, nekateri tudi senzorično in intelektualno ovirani.

Več: www.soncek-maribor.si

Objavljeno v Časopisu za prijazen Maribor, 23. junij 2022