V šolo so prišle spremembe čez noč

Poučevanje otrok v živo je za učitelje poslanstvo

Lani marca je bilo slovensko šolstvo postavljeno pred dejstvo, da zaradi izbuha epidemije covida-19 v celoti spremeni paradigmo poučevanja. Vse, za kar so se učitelji izobraževali, je bilo čez noč postavljeno na glavo. Zgodila se je »revolucija « v šolstvu – pouk na daljavo.

Kako se priključiti

Tako kot sta se spremenila življenje in smo doživeli »novo normalnost«, sta se spremenila življenje v šoli in sam pouk. »Osnovna šola Tabor I je specifična šola, saj stojimo sredi blokovskega naselja, kar pomeni 600 otrok iz različnih socialnih razmer in problemov, jezikovnih ovir in predvsem težav glede opremljenosti z računalniki. Tudi če smo takšne otroke, ki so bili glede tehnike doma prikrajšani, opremili z računalniki, doma niso imeli nobene pomoči, saj starši niso bili vešči digitalne tehnike. Zato smo učili ne samo otroke, temveč tudi starše, kako se priključiti v on-line poučevanje in tudi o tem, kako sploh prižgati računalnik,« pove ravnateljica šole dr. Martina Rajšp.

Nov način poučevanja je prinesel tudi spremembe urnika, uvedli so blok ure, kar pomeni, da so imeli učenci na dan po tri in ne šest predmetov. Spremembe so bile pri vseh, učitelji so prilagodili delovni čas razmeram in ta se je podaljšal, še posebej je bila intenzivna komunikacija s starši.

Dr. Tina Rajšp, ravnateljica OŠ Tabor I, Maribor (foto: Tom Lebar Lasbaher)

Težava z motivacijo

Nov način poučevanja in pouka je imel tudi nekatere negativne posledice, pri otrocih se je pojavila težava z motivacijo. Martina Rajšp: »Dlje kot je trajalo, manjša je bila koncentracija otrok, manjši je bil odziv in manjši je bil interes. Lahko rečem, da so učitelji več napora vlagali v to, kako pritegniti pozornost učencev in ne kako jih naučiti tekočo snov. Z učitelji smo sprejeli spremembe pridobivanja ocen, veliko smo se prilagajali in se ob tem še sami izobraževali.«

Odziv otrok na šolanje na daljavo je bil po besedah ravnateljice OŠ Tabor I zelo različen. Medtem ko so si mlajši otroci izjemno želeli vrnitve nazaj v šolo, biti drug z drugim in delati ter se igrati skupaj, so pri otrocih zadnje triade opazili, da jim je bilo pravzaprav žal, da se je zaključilo šolanje na daljavo. Večina si je našla svoj sistem delovanja, ugotavljali so, da v šoli preživijo veliko časa, efektivnega dela pa ni toliko, da so doma določene stvari naredili zelo hitro … Družili so se po družabnih omrežjih, prav te pa skrivajo številne pasti, na kar so jih ves čas opozarjali: »Po drugi strani pa smo pozabili na čisto življenjske stvari – otroci radi prihajajo v šolo, radi se družijo, tudi za učitelje je poučevanje otrok v živo poslanstvo, za katerega so se odločili.«

Na šoli so te dni opravili evalvacijo, saj jih je zanimalo, kaj so v izrednih razmerah epidemije naredili dobro, kje so se pojavljale napake in kje lahko delo še izboljšajo: »Čestitam kolektivu, vedno je znal z dobro voljo reševati vse težave. Zato smo v novo šolsko leto zakorakali z veliko izkušnjami, pouk bo vedno potekal v dobro naših otrok in v skladu z našim poslanstvom.«

Objavljeno v Časopisu za prijazen Maribor, 23. september 2021