Uporniki z razlogom

Venčeslav Ogrinc, v prelomnem letu načelnik občinskega štaba MSNZ

Brez Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), projekta, ki je potekal v tajnosti in zgolj na zaupanju v ljudi, bi Teritorialna obramba ostala brez orožja in Pekre bi padle. A to bi lahko bil le začetek črnega scenarija za našo Slovenijo. Ni se uresničil.

»Maja 1990 po izvolitvi prve demokratične oblasti v Sloveniji, se je zgodilo nekaj, na kar dejansko nismo bili pripravljeni. Jugoslovanska oblast se je odločila, da bo Teritorialni obrambi (TO) odvzela oborožitev, saj so vedeli, da bi s tem onemogočili respektivnega nasprotnika, ki bi vsekakor stal za novo oblastjo in za vsemi demokratičnimi spremembami, ki so se dogajale v Sloveniji,« prične pripoved Venčeslav Ogrinc, ki je bil v prelomnem letu načelnik občinskega štaba MSNZ.

»Maribor je bil ob poskusu razorožitve zelo specifičen, saj smo v TO imeli svoje skladiščne prostore v takratni vojašnici Franc Rozman – Stane, danes imenovana Vojašnica generala Maistra, tako da so nam samo preprečili dostop do orožja.«

Ustanovljeni v tajnosti

Po besedah Ogrinca so bili ključni poletni meseci leta 1990, ko je vzniknila ideja, da bi z enotami narodne zaščite (NZ), ki so obstajale samo v Sloveniji, zavarovali osamosvojitev: »V Mariboru smo v začetku septembra že ustanovili občinski štab NZ, vodilo ga je ožje vodstvo sedmih oseb, tu sem bil načelnik štaba imenovan s strani pokrajinskega načelnika. Izbral sem si sodelavce, nato smo skupaj določili, katere so tiste enote, ki bi jih aktivirali v primeru potrebe kot enote NZ in jih označili ter oborožili.« Prav orožje je bilo največja težava: »Pripravili smo načrte delovanja, tajna skladišča, kamor smo vozili vojaško opremo, predvsem oborožitev in strelivo, ki smo ga jemali iz naših skladišč v vojašnicah.« Slednje so lahko počeli samo do začetka jeseni, nato je bil s strani JLA onemogočen dostop v vojašnice.

Kako so vse priprave res potekale v največji tajnosti pove tudi podatek, da obveščevalna služba JLA – KOS – nikoli ni zaznala teh aktivnosti: »S sodelavci, ki smo takrat sodelovali, smo na to ponosni in zato se včasih s ponosom imenujemo »uporniki z razlogom«. Vsi vemo, da je bil razlog zelo preprost – Sloveniji zagotoviti, da bo zadihala kot samostojna in suverena država,« poudari Venčeslav Ogrinc.

Dne, 23. avgusta 1990 so se v komunalnem podjetju Kočevje zbrali Janez Janša, Igor Bavčar, Vinko Beznik, Anton Krkovič in Ladislav Lenassi. Na sestanku je Anton Krkovič predstavil organizacijsko shemo bodočih »slovenskih vojaških enot narodne zaščite (NZ) in milice« – MSNZ. Projekt sta odobrila oba republiška sekretarja. Pod NZ so se na novo postavljala poveljstva in enote TO, enote milice (posebne, specialne in vojne) pa so že bile struktuirane (Biserka Debljak, zbornik 30. obletnica MSNZ v Vzhodnoštajerski pokrajini).

Objavljeno v Časopisu za prijazen Maribor, 13. maj 2021, priloga Pekrski dogodki 1991 – 2021